STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Galeria GCI
 Kursy, szkolenia
 Gmina Żarnów
 Dni Żarnowa
 Turystyka
 Kultura
 Sport
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
Herb Gminy  Gminne Centrum Informacji

 Gmina Żarnów

GCI  

                                                                

GCI     GCI

     

Zapraszamy do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych,  młodzież i uczniów szkół
z Żarnowa i okolic, rolników, radnych gminnych
i powiatowych , nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców.